Tuyển dụng

Công ty thường xuyên tuyển dụng nhân viên cho các vị trí sau:
1. Nhân viên kinh doanh
Số lượng: 2 người
Yêu cầu: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: kinh tế, kỹ thuật xây dựng, cơ khí có đam mê kinh doanh dự án cửa nhôm, cửa nhựa 3Q Window
2. Công nhân kỹ thuật
Số lượng: không hạn chế
Yêu cầu: có tay nghề thi công M&E