Khánh thành văn phòng mới

CÔng ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật 3Q khánh thành văn phòng mới tại KĐT Sinh thái ven sông Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.